Informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe Społecznej Akademii Nauk, prowadzone w Świętokrzyskim Instytucie Akademickim, od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017 została zakończona. Uruchomione zostały następujące kierunku studiów:

  • w Kielcach „Zarządzanie transportem” oraz „Wycena i gospodarka nieruchomościami”,
  • w Tarnobrzegu „Zamówienia publiczne” oraz „Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwem i higieną pracy”.

 

Oferta edukacyjna na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/20107 zostanie przedstawiona na początku stycznia 2017.

 

ZAPRASZAMY !