Studia mają charakter kwalifikacyjny. Umożliwiają słuchaczom nabycie kompetencji do prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego w przedszkolu i klasach I – III (I – IV) szkoły podstawowej. Podczas studiów słuchacz zdobywa wiedzę i podwyższa umiejętności z zakresu pedagogiki małego dziecka, kształci umiejętności potrzebne do pracy nauczyciela wczesnej edukacji w zakresie nauczania języka obcego na tym poziomie.

  • metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • studia trzysemestralne
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele)
  • dwa zjazdy w miesiącu