Świętokrzyski Instytut Akademicki powstał w sierpniu 2016 roku. Koncepcja jego powołania pojawiła się w porozumieniu o współpracy zawartym pomiędzy Wyższą Szkołą Handlową im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Społeczną Akademią Nauk w Łodzi oraz Fundacją Więź Pokoleń w Kielcach.

Świętokrzyski Instytut Akademicki jest jednostką wspólną Fundacji Więź Pokoleń i Społecznej Akademii Nauk w Łodzi działającą jako wyodrębniony organizacyjnie zakład Fundacji.

Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie.

Studia podyplomowe realizowane są we współpracy pomiędzy Świętokrzyskim Instytutem Akademickim a Społeczną Akademią Nauk w Łodzi. Studenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SAN.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!